Zdrowy Seans

Regulamin Ligi Oleskich Tenisistów i Tenisistek 2024

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Ligi Oleskich Tenisistów i Tenisistek 2024 są NZOZ VITA SP. Z O.O. oraz Zdrowy Seans Remigiusz Wachowski.
 
2. Uczestnikiem Ligi Oleskich Tenisistów i Tenisistek może zostać każdy kto zapiszę do niej poprzez aplikację – kluby.org
 
3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, oraz oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Lidze. Wyrażają jednocześnie zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i stronie internetowej.
 
4. Przystępując do Ligi każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 
5. Administratorem danych osobnych jest NZOZ VITA SP. Z. O. O. 
 

Kalendarz rozgrywek

1. Rozgrywki trwają od 1. maja do 22. września 2024 r.
 
2. Lista uczestników Ligi dostępna będzie do wglądu na stronie internetowej pod adresem:
Liga Oleskich Tenisistek – https://kluby.org/liga/lot-olesno-kobiety
Liga Oleskich Tenisistów – https://kluby.org/liga/lot-olesno
 
3. W zależności od liczby zapisanych uczestników Organizatorzy przewidują różne warianty rozgrywek:
 
a. do 11 osób – rozgrywki będą odbywały się w systemie „każdy z każdym” w dwóch kolejkach.  Pierwsza kolejka będzie trwała 10 tygodni, czyli do 7. lipca, a następna do 22. Września.
 
b. 12 – 14 osób – rozgrywki będą odbywały się w systemie „każdy z każdym”. Po rozegraniu pierwszej kolejki (trwającej do 7. lipca) wyłoniona zostanie najlepsza połowa graczy, która utworzy Ligę I. Pozostali gracze kontynuować rozgrywki będą w Lidze II. W obrębie każdej Ligii rozgrywki będą kontynuowane w systemie „każdy z każdym”, aż do zakończenia ligi 22. września.
 
c. 15 – 23 osoby – zostaną rozlosowane dwie grupy uczestników – losowanie na żywo pod wcześniej ustalonym adresem internetowym. Przez pierwsze 10 tygodni (do 7. lipca) rozgrywki będą prowadzone w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach. W każdej grupie zostanie wyłoniona najlepsza połowa uczestników, która utworzy Ligę I. Pozostali gracze będą kontynuować rozgrywki w Lidze II. W przypadku nieparzystej liczby uczestników Liga I będzie ligą o większej ilości graczy. W obrębie każdej Ligi rozgrywki będą kontynuowane w systemie „każdy z każdym”, aż do zakończenia ligi 22. września.
 
d. 24 -33 osoby – zostaną rozlosowane trzy grupy uczestników – losowanie na żywo pod wcześniej ustalonym adresem internetowym. Przez pierwsze 10 tygodni (do 7. lipca) rozgrywki będą prowadzone w systemie „każdy z każdym” w trzech grupach. Po tym okresie czasu zostaną stworzone trzy Ligi, do których uczestnicy będą przypisywani zgodnie z ilością punktów zdobytych w etapie pierwszym(pierwsza 1/3 uczestników do Ligi I, druga do Ligi II, a trzecia do Ligi III). W przypadku, gdy liczba graczy nie pozwoli na równą liczbę osób w każdej Lidze, Ligi o wyższym numerze będą tymi o większej ilości graczy.
 
e. 34 – 44 osoby – zostaną rozlosowane cztery grupy uczestników – losowanie na żywo pod wcześniej ustalonym adresem internetowym. Przez pierwsze 10 tygodni (do 7. lipca) rozgrywki będą prowadzone w systemie „każdy z każdym” w czterech grupach. Po tym okresie czasu zostaną stworzone cztery Ligi, do których uczestnicy będą przypisywani zgodnie z ilością punktów zdobytych w etapie pierwszym(pierwsza 1/4 uczestników do Ligi I, druga do Ligi II,  trzecia do Ligi III, a czwarta do IV Ligi). W przypadku, gdy liczba graczy nie pozwoli na równą liczbę osób w każdej Lidze, Ligi o wyższym numerze będą tymi o większej ilości graczy.

e. 45 – 55 osób – zostanie rozlosowane pięć grup uczestników – losowanie na żywo pod wcześniej ustalonym adresem internetowym. Przez pierwsze 10 tygodni (do 7. lipca) rozgrywki będą prowadzone w systemie „każdy z każdym” w czterech grupach. Po tym okresie czasu zostaną stworzone cztery Ligi, do których uczestnicy będą przypisywani zgodnie z ilością punktów zdobytych w etapie pierwszym(pierwsza 1/5 uczestników do Ligi I, druga do Ligi II,  trzecia do Ligi III,  czwarta do IV Ligi, a piąta do V Ligi). W przypadku, gdy liczba graczy nie pozwoli na równą liczbę osób w każdej Lidze, Ligi o wyższym numerze będą tymi o większej ilości graczy.

Punktacja i zasady rozgrywania meczu

1. Mecze rozgrywane będą na:
a. dowolnych kortach zaakceptowanych przez obu graczy,
b. w przypadku braku konsensusu dotyczącego wybrania kortów do rozegrania meczu ligowego preferowane są korty w gminie Olesno,
c. w przypadku dalszego braku porozumienia preferowanym jest kort w gminie Olesno, którego żaden z graczy nie wskazał.
 
2. Liga Oleskich Tenisistów rozgrywana jest piłkami:
a. dowolnymi zaakceptowanymi przez obu graczy,
b. w przypadku braku porozumienia piłką pierwszeństwo ma piłka nowsza,
c. W przypadku dalszego braku porozumienia decyduje rzut monetą.
 

3. Jak rozgrywamy mecze?

Do ilu setów? – Mecze rozgrywamy w systemie do dwóch setów wygranych (2:0, 2:1, 1:2)

Do ilu gemów? – Sety rozgrywamy do 6 gemów, pod warunkiem przewagi co najmniej dwóch gemów nad przeciwnikiem (np. 6:4, 6:2)
5:5 w gemach – W przypadku remisu w gemach 5:5 gramy do 7 wygranych gemów (7:5).
6:6 w gemach – W przypadku remisu 6:6 w gemach rozgrywamy tie-break do 7 punktów, pod warunkiem co najmniej dwóch punktów przewagi nad przeciwnikiem (7:5).
6:6 w tie-break – W przypadku remisu 6:6 gramy do dwóch punktów przewagi (np. 8:6, 10:8)

Czy gramy na przewagi? -Gramy na przewagi w gemach oraz w tie-breakach

Co w przypadku 1:1 w setach? – W przypadku remisu w setach 1:1, trzeci set rozgrywamy w formie super tie-break (do 10 punktów, z przewagą dwóch punktów)

4. Punktowanie meczów:

-Wynik 2:0 / 2:0 w/o – 4,00 pkt
-Wynik 2:1 – 3,00 pkt
-Wynik 1:2 – 2,00 pkt
-Wynik 0:2 – 1,00 pkt
-Wynik 0:2 w/o – 0,00 pkt

5. Zawodnicy po rozegranym meczu mają obowiązek wpisać wynik meczu w aplikacji. Mecz z niezapisanym wynikiem będzie traktowany jako mecz nierozegrany.

6. O zwycięstwie decydować będzie suma zdobytych punktów (w przypadku ilości zawodników 11 i mniej – suma punktów z pierwszej i drugiej kolejki). W przypadku takich samych wyników punktowych o zwycięstwie decydować będzie liczba zdobytych gemów sumarycznie w całych rozgrywkach. W przypadku dalszego remisu decydować będzie wynik meczów bezpośrednich rozegranych przez graczy posiadających taką samą liczbę punktów.

Zasady nagradzania

1. Nagrody są przyznawane uczestnikom, którzy zajęli miejsca 1-4. Jeśli ilość zawodników pozwoli utworzyć więcej niż jedną ligę, nagradzani są również zwycięzcy ligi 2,3,4,5. 

2. Nagroda dodatkowa zostanie rozlosowana z pośród wszystkich uczestników, którzy pojawią się na oficjalnym zakończeniu Ligi.